Loading...

Здати аналіз Пакет №310 (Щорічний контроль показників здоров'я + звіт з описом лабораторних показників) в «Сінево»

Купон на знижку в 10 % в лабораторії «Сінево»

←Повернутися до списку купонів

В пакет входять наступні аналізи:

1228. 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D
11249. Примітка
1717. Паратгормон (ПТГ 1-84). ВИСОКОСПЕЦИФІЧНИЙ. БІОІНТАКТНИЙ
1172. Розрахунок індексу HOMA
4017. Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR)
9003. Гомоцистеїн
1050. Білірубін непрямий
1077. Коефіцієнт атерогенності (КА)
1076. Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL)
2013. Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні
1080. Глікований гемоглобін (HbA1c)
1072. Тригліцериди
1075. Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL)
1074. Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL)
1068. Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP)
1055. Креатинін
1051. γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT)
1049. Білірубін прямий
1048. Білірубін загальний
1047. Білок загальний
1046. Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST)
1043. Альбумін
1042. Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT)
2010. Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні
1035. Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген)
1019. Інсулін
4001. Аналіз крові розгорнутий (ЗАК)
1079. Глюкоза (сироватка)
1073. Холестерин
1004. Тиреотропний гормон (ТТГ)

Місто, в якому плануєте скористатися купоном:

-10%
3300грн 2970грн