Loading...

Здати аналіз Пакет №312 (Біохімія крові розширена + звіт з описом лабораторних показників) в «Сінево»

Купон на знижку в 10 % в лабораторії «Сінево»

←Повернутися до списку купонів

В пакет входять наступні аналізи:

11248. Примітка
1717. Паратгормон (ПТГ 1-84). ВИСОКОСПЕЦИФІЧНИЙ. БІОІНТАКТНИЙ
1172. Розрахунок індексу HOMA
1050. Білірубін непрямий
1077. Коефіцієнт атерогенності (КА)
1076. Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL)
1053. Калій (сироватка)
1080. Глікований гемоглобін (HbA1c)
1072. Тригліцериди
1075. Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL)
1074. Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL)
1068. Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP)
1067. Хлор (сироватка)
1066. Фосфор
1064. C-реактивний білок (СРБ)
1062. Ревматоїдний фактор (РФ)
1061. Натрій (сироватка)
1060. Сечовина
1059. Сечова кислота
1055. Креатинін
1052. Залізо сироваткове
1051. γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT)
1049. Білірубін прямий
1048. Білірубін загальний
1047. Білок загальний
1046. Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST)
1043. Альбумін
1042. Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT)
1019. Інсулін
1079. Глюкоза (сироватка)
1073. Холестерин

Місто, в якому плануєте скористатися купоном:

-10%
1260грн 1134грн