Loading...

Угода користувача

1. Терміни, які використовуються:

Афілійовані особи — це всі та будь-які юридичні та фізичні особи, що звʼязані з Власником договірними відносинами, які включають суворі вимоги про дотримання конфіденційності, безпеки та дотримання інших вимог Застосовного законодавства про захист персональних даних, які тією чи іншою мірою беруть участь у захисті, підтримці, розробці, розвитку, функціонуванні та вдосконаленні Порталу.

Індивідуальні налаштування — це набір налаштувань Користувача, визначених на його розсуд під час реєстрації на Порталі або під час подальшої зміни налаштувань (включаючи інформацію про способи і засоби комунікації з Користувачем), який дозволяє здійснювати комунікацію з Користувачем, включаючи відправку Інформаційних повідомлень, згідно з Угодою користувача.

Інформаційні повідомлення — це будь-яка інформація згідно із Застосовним законодавством, яка відповідно до Індивідуальних налаштувань і за допомогою Категоризації користувачів може надаватися Користувачам і містити корисні ( на думку Власника або Афілійованих осіб) дані та відомості, а також пропозиції комерційного характеру як безпосередньо від імені та в інтересах Власника чи Афілійованих осіб, так і від імені чи в інтересах Партнерів.

Категоризація користувачів — це алгоритм, що використовується Власником чи Афілійованими особами, за допомогою якого, з урахуванням принципу деперсоналізації, Користувачам присвоюють ті чи інші характерні ознаки, пов'язані зі станом здоров'я, показниками, що містяться в результатах аналізів, статтю, віком і т.д., завдяки яким в межах Порталу можливі максимально корисні і актуальні для Користувачів (на думку Власника та Афілійованих осіб) комунікації, зокрема за допомогою Інформаційних технологій.

Партнери — це всі та будь-які фізичні чи юридичні особи, повʼязані з Власником або Афілійованими особами договірними взаємовідносинами, що включають суворі вимоги про дотримання конфіденційності, безпеки та дотримання інших вимог згідно із Застосовним законодавством про захист персональних даних, яким надається право на розміщення на Порталі тієї чи іншої інформації відповідно до Застосовного законодавства, а також чиї Інформаційні повідомлення (включно з Інформаційними повідомленнями, підготовленими від їхнього імені чи в їхніх інтересах) можуть відправлятися Користувачам згідно з Індивідуальними налаштуваннями і на базі Категоризації користувачів.

Персональний кабінет — це віртуальне представлення даних про Користувача, зокрема Результатів аналізів конкретного Користувача чи особи, законним представником якої є Користувач, із захищеним доступом, яке використовується Користувачем згідно з Угодою користувача.

Користувач — це будь-яка фізична особа, яка пройшла процедуру реєстрації на Порталі і прийняла умови Угоди. Враховуючи призначення Порталу, Користувачі можуть представляти як власні інтереси, так і інтереси осіб, законними представниками яких вони є, і дані яких можуть згідно з Угодою Користувача розміщуватися на Порталі (наприклад, батьки неповнолітніх дітей, опікуни або піклувальники і т. д.). Користувач також підтверджує, що він не є громадянином Чеської Республіки (таке підтвердження необхідне для недопущення порушення вимог законодавства Чеської Республіки). У разі, якщо Користувач є громадянином Чеської Республіки, він може зв’язатися з адміністратором Порталу за адресою contact@vitagramma.com для отримання інформації.

Угода користувача — це дана Угода, всі зміни і доповнення до неї.

Портал — це технічно захищений веб-портал, розміщений за адресою www.vitagramma.com та відповідні дзеркала даної адреси, за допомогою якого здійснюється зокрема:

 • Інформування будь-яких зацікавлених осіб про порядок та можливості використання Порталу.
 • Захищене зберігання різних даних, зокрема Результатів аналізів, що дозволяє індивідуальний перегляд Користувачем збережених даних, а також можливості надання самим Користувачем на його власний розсуд доступу до таких даних третім особам (насамперед — професіоналам галузі охорони здоров’я, які мають, за інформацією Користувачів, відповідну спеціалізацію, досвід та право на здійснення медичної практики), зокрема для діагностики, консультування та/або лікування.
 • Інформування Користувачів за допомогою визначених відповідно до Індивідуальних налаштувань засобів зв’язку, як у вигляді Інформаційних повідомлень, так і в іншому вигляді, з питань охорони здоров’я, новинок та досягнень у галузі медицини, фармацевтики чи іншої суміжної області, яке (на думку Власника чи Афілійованих осіб) може бути корисним для Користувачів.
 • Інші дії, що не суперечать Застосовному законодавству та умовам Угоди про використання персональних даних.

Застосовне законодавство — це законодавство Чеської Республіки.

Результати аналізів — це дані в стандартизованому електронному форматі, що відображають результати медичних досліджень, здійснені відповідними лабораторіями та іншими медичними установами, включаючи лабораторні аналізи, МРТ, КТ, рентгенівські знімки, УЗД, ЕКГ та інше, а також персональні дані користувачів.

Власник - це юридична особа за законодавством Чеської Республіки Vitagramma s.r.o., що перебуває за адресою Zelenohorská 499/31, Bohnice, 181 00 Praha 8.

Угода про використання персональних даних - це прийняті Користувачами під час проходження реєстрації на порталі умови про використання персональних даних Користувача, включно з інформацією про цілі використання та обробку даних, обсяг використаних даних, можливість транскордонної передачі і т. д., як це детально описано в Угоді користувача, яка також містить проінформовану, усвідомлену і однозначну згоду на обробку персональних даних.

2. Предмет

Дана Угода визначає порядок та особливості використання Користувачем і будь-якими третіми особами Порталу і його функцій, обов’язки, відповідальність Користувача, застосовані обмеження, а також права і обов’язки Власника та Афілійованих осіб і Партнерів щодо Користувачів.

3. Безпека

Власник та Афілійовані особи докладають всіх можливих зусиль для максимально високого рівня безпеки інформації, розміщеної на Порталі, особливо персональних даних Користувачів, Результатів аналізу і т. д.

Для забезпечення високого рівня безпеки на Порталі використовуються сучасні технології захисту даних і безпечного з’єднання Користувачів із Порталом в межах обміну інформацією і отримання доступу до інформації.

Надаючи доступ до своїх даних, включаючи Результати аналізів, будь-яким третім особам, Користувач усвідомлює наслідки таких дій і знімає з Власника та Афілійованих осіб будь-яку відповідальність за отримання такими третіми особами доступу до відповідної інформації. Користувач усвідомлює, що Власник та Афілійовані особи не здійснюють перевірку третіх осіб, що отримують доступ на розсуд Користувачів до даних Користувачів, зокрема перевірку спеціалізації, досвіду на здійснення медичної практики професіоналами охорони здоров’я.

4. Персональні дані

З урахуванням призначення Порталу, на ньому передбачається обробка персональних даних фізичних осіб (суб’єктів персональних даних), зокрема персональних даних про стан здоров’я та інших персональних даних особливого характеру. Крім того, з метою ефективної комунікації, роботи персональних налаштувань та вподобань Користувачів, аналізу статистичних даних та в інших законних цілях, в рамках Порталу здійснюється обробка даних за допомогою cookies.

Обробка персональних даних суб’єктів персональних даних в межах Порталу включає в себе, зокрема, такі дії з даними:

 • Отримання, включаючи завантаження.
 • Зберігання.
 • Зміна.
 • Деперсоналізація.
 • Надання.
 • Використання, зокрема, використання для Категоризації Користувачів.
 • Комунікації з Користувачами.
 • Транскордонна передача.
 • Видалення.
 • І т.д.

Метою обробки персональних даних є надання, за згодою суб’єктів, персональних даних, викладених в даній Угоді Користувача, законних сервісів і послуг Користувачам і Партнерам, а також надання можливості доступу до даних третім особам на розсуд Користувачів.

Всі суб’єкти персональних даних мають всі права, передбачені Застосовним законодавством, щодо їхніх персональних даних.

Проходячи процедуру реєстрації на Порталі, кожен і будь-який Користувач, виступаючи як у ролі суб’єкта персональних даних, так і в ролі законного представника суб’єкта персональних даних, повністю приймає всі положення про персональні дані, що містяться у цій Угоді, і дає інформовану, усвідомлену і однозначну згоду Власнику на обробку зазначених персональних даних Власником і Афілійованими особами. У разі порушення будь-яких вимог Застосовного законодавства у сфері Персональних даних з вини Користувачів, вони можуть притягуватись до відповідальності за такі дії.

У разі порушення будь-яких вимог Застосованого законодавства у сфері Персональних даних з вини Користувачів, вони можуть притягуватись до відповідальності за такі дії.

5. Конфіденційність

Власник та Афілійовані особи докладають зусиль для дотримання максимальної конфіденційності щодо будь-якої інформації з обмеженим доступом, розміщеної на Порталі.

Будь-які Користувачі та інші треті особи зобов’язані дотримуватись повної конфіденційності (і за першої можливості знищити) відносно всіх даних, що їм не належать, що мають ознаки конфіденційних, в будь-якому випадку, коли вони виявляють такі дані на Порталі або у зв’язку з використанням Порталу. Такі особи також повинні негайно повідомити адміністраторів Порталу про виявлення будь-яких таких даних, відповісти на всі запитання адміністраторів чи представників компетентних органів державної влади, спрямовані на зʼясування причин і обставин отримання доступу до таких даних.

Надаючи доступ до своїх конфіденційних даних або до конфіденційних даних осіб, чиїм законним представником він є, включаючи Результати аналізів, будь-яким третім особам, Користувач усвідомлює наслідки таких дій і знімає з Власника, Афілійованих осіб та Партнерів будь-яку відповідальність за недотримання режиму конфіденційності щодо зазначених даних третіми особами.

При створенні і розвитку Порталу Власник і Афілійовані особи використовують лише програмне забезпечення та програмні механізми надійних розробників, які гарантують дотримання безпеки та конфіденційності. Водночас, Користувач приймає на себе ризик, пов’язаний з тим, що програмне забезпечення та програмні механізми, які використовують Власник і Афілійовані особи, можуть давати (з вини їхніх розробників) збої і помилки, що призводять, зокрема, до ризиків, пов’язаних з недотриманням конфіденційності.

6. Об’єкти права інтелектуальної власності

Власне Портал, всі і будь-які його елементи і складові( як разом, так і окремо), включаючи але не обмежуючись програмним кодом і його елементами, зображеннями, текстами, аудіо- і відеоматеріалами, є власністю Власника та/або Афілійованих осіб. Будь-яке використання будь-яких матеріалів або елементів Порталу без відповідної угоди з Власником, не допускається за жодних обставин.

Vitagramma є торговою маркою, що належить Власнику.

Реєстрація на Порталі не дає жодних прав чи ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності без оформлення відповідних угод з Власником чи іншими правовласниками.

Використання всіх і будь-яких об’єктів права інтелектуальної власності на Порталі допускається тільки за згодою законних правовласників.

Користувачі та будь-які інші треті особи можуть притягуватись до відповідальності за будь-які порушення прав інтелектуальної власності на об’єкти, розміщені на Порталі або в Інформаційних повідомленнях.

7. Реклама та промоційні матеріали

Портал може містити будь-які рекламні та промоційні матеріали, що не порушують Застосовне законодавство.

У випадках, якщо рекламні та промоційні матеріали розміщуються від імені або в інтересах Партнерів, повну і будь-яку відповідальність за зміст таких Інформаційних повідомлень несуть відповідні Партнери.

Крім цього, Користувачам можуть направлятися Інформаційні повідомлення відповідно до даної Угоди Користувача.

У випадках, якщо Інформаційні повідомлення направляються від імені або в інтересах Партнерів, повну і будь-яку відповідальність за зміст таких Інформаційних повідомлень несуть відповідні Партнери.

8. Відповідальність Користувача

Користувач несе повну відповідальність за достовірність інформації, що вноситься під час реєстрації на Порталі та під час створення Індивідуальних налаштувань.

Здійснюючи реєстрацію, а також кожен і будь-який вхід на Портал, Користувач підтверджує, що він є особою або законним представником такої особи, яка надала адресу електронної пошти та/або номер телефону під час здачі аналізів, і що така адреса електронної пошти і/або номер телефону є його адресою електронної пошти і/або номером телефону.

Користувач несе повну відповідальність за всі та будь-які неправомірні дії в межах Порталу або у зв’язку з використанням Порталу, які завдають чи можуть завдати шкоду будь-яким третім особам.

9. Обмеження відповідальності

Власник і Афілійовані особи знімають з себе відповідальність за всі і будь-які небажані наслідки використання Порталу Користувачем у випадках порушень Користувачем даної Угоди та/або Застосовного законодавства, а також будь-яких інших недобросовісних або неправомірних дій Користувачів.

Портал надається для використання з найкращими намірами і повинен бути корисним інструментом для всіх добросовісних користувачів.

Власник та Афілійовані особи докладають зусиль, щоб підтримувати Портал без помилок і в максимальній безпеці. Водночас Користувач використовує Портал на свій власний ризик. Власник та Афілійовані особи не можуть гарантувати повну відсутність помилок, збоїв та несправностей під час роботи Порталу, так само як і його безперервну придатність для зазначених цілей його використання. У зв’язку з цим Користувачі звільняють Власника та Афілійованих осіб від відповідальності за зазначені недоліки, а також не матимуть права на компенсації, відшкодування шкоди, відшкодування упущеної вигоди тощо, крім випадків, описаних в Угоді користувача або Застосовному законодавстві.

Ані Власник, ані Афілійовані особи не здійснюють ні отримання, ні лабораторну або медичну обробку Результатів аналізів. Всю відповідальність за точність, достовірність і відсутність будь-яких помилок в Результатах аналізів несуть відповідні медичні установи, лабораторії, пов’язані з ними особи або Користувачі, якщо останні вносять будь-які зміни в Результати аналізів.

Будь-яка інформація, що згадується в повідомленнях (включаючи вкладення, інформацію, розміщену за посиланнями, які вказані в повідомленнях і т. д.), які відправляються від імені www.vitagramma.com призначається виключно для безпосереднього адресата. Використання такої інформації іншими особами, які не є безпосереднім адресатом, суворо заборонено. Якщо повідомлення помилково отримано іншою особою, яка не є одержувачем, для якого призначено повідомлення, така особа повинна негайно повідомити про це за адресою contact@vitagramma.com, а також видалити як відповідне повідомлення, так і будь-які його вкладення.

У випадках, коли на Порталі зазначається можливість здійснити оплату послуг Партнерів, всі і будь-які транзакції здійснюються виключно через спеціалізовані захищені зовнішні ресурси, відповідальність за функціонування яких несуть їхні власники. Незважаючи на те, що на Порталі розміщуються посилання виключно на перевірені надійні зовнішні ресурси, Власник і Афілійовані особи не несуть відповідальності за їхнє функціонування.

Інформація та/або рекомендації,які містяться на цьому сайті, не є медичною допомогою, медичним обслуговуванням, медичним призначенням або медичними послугами.

Власник Порталу не є постачальником медичних послуг і не надає медичну допомогу, медичне обслуговування, медичні призначення або медичні послуги.

Медична допомога — це діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами.

Медичне обслуговування — це діяльність установ охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які зареєстровані і отримали відповідну ліцензію в установленому законом порядку у сфері охорони здоров’я, яка не обов’язково обмежується медичною допомогою.

Медичне призначення — це діагноз і призначене професійно підготовленим медичним працівником специфічне лікування, яке враховує індивідуальні особливості кожного окремо взятого пацієнта.

Медичні послуги — це:
a) Надання медичних послуг медичними працівниками, коли ці види діяльності здійснюються в прямому зв’язку з наданням медичного обслуговування.
b) Консалтингові послуги, мета яких полягає в тому, щоб оцінити індивідуальні терапевтичні послуги, де це доречно, запропонувати зміни або доповнення та додаткові консультації на підтримку прийняття рішень пацієнта в питанні надання медичних послуг іншим постачальником медичних послуг або лікарем, на вибір пацієнта.

Постачальник медичних послуг — це фізична або юридична особа, яка має дозвіл на надання медичних послуг відповідно до Застосовного законодавства.

У разі, якщо Ви потребуєте медичної допомоги, медичного обслуговування, медичного призначення або медичних послуг, рекомендуємо звернутися до постачальника медичних послуг, лікаря або до відповідної служби чи закладу охорони здоров’я.

Власник Порталу за жодних обставин не несе відповідальності за самостійно поставлені діагнози або діагнози, поставлені третіми особами на підставі вмісту даного сайту, самостійно призначене специфічне лікування та наслідки, повʼязані з такими діями.

10. Застосовне законодавство та вирішення суперечок

У всіх випадках, не зазначених у даній Угоді користувача, застосовуються відповідні положення Застосовного законодавства.

У разі виникнення будь-яких претензій з боку Користувачів, третіх осіб або Партнерів, або ж суперечок, такі претензії підлягають врегулюванню, а суперечки, відповідно до Застосовного законодавства, розгляду у відповідних судових установах.

11. Зміни в Правилах

Власник має право змінювати, доповнювати, розширювати і звужувати дану Угоду на власний розсуд у будь-який час без попереднього повідомлення Користувачів і без отримання їхньої згоди на такі зміни.

Всі та будь-які зміни цієї Угоди користувача набирають чинності з моменту опублікування на Порталі у відповідному розділі.