Loading...

Угода користувача

1. Терміни, які використовуються:

1.1. Афілійовані особи — це будь-які юридичні та фізичні особи, що пов’язані з Власником договірними відносинами, які дотримуються суворих вимог конфіденційності, безпеки та інших вимог Застосовного законодавства про захист персональних даних та тією чи іншою мірою беруть участь у захисті, підтримці, розробці, розвитку, функціонуванні та вдосконаленні Порталу.

1.2. Індивідуальні налаштування — це набір налаштувань Користувача, визначених на його розсуд під час реєстрації на Порталі або під час подальшої зміни налаштувань (включаючи інформацію про способи і засоби комунікації з Користувачем), який дозволяє здійснювати комунікацію з Користувачем, включаючи відправку Інформаційних повідомлень, згідно з Угодою користувача.

1.3. Інформаційні повідомлення — це будь-яка інформація, яка відповідно до Індивідуальних налаштувань і за допомогою Категоризації користувачів може надаватися Користувачам і містити корисні (на думку Власника або Афілійованих осіб) дані та відомості, а також пропозиції комерційного характеру як безпосередньо від імені та в інтересах Власника чи Афілійованих осіб, так і від імені чи в інтересах Партнерів.

1.4. Категоризація користувачів — це алгоритм, що використовується Власником чи Афілійованими особами, за допомогою якого з урахуванням принципу деперсоналізації Користувачам присвоюють ті чи інші характерні ознаки, пов'язані зі станом здоров'я, показниками, що містяться в результатах аналізів, статтю, віком і т.д., завдяки яким можливі максимально корисні і актуальні для Користувачів (на думку Власника та Афілійованих осіб) комунікації, зокрема за допомогою Інформаційних технологій.

1.5. Партнери — це будь-які фізичні чи юридичні особи, пов’язані з Власником або Афілійованими особами договірними взаємовідносинами, які дотримуються суворих вимог конфіденційності, безпеки та інших вимог Застосовного законодавства про захист персональних даних та яким надається право на розміщення на Порталі тієї чи іншої інформації відповідно до Застосовного законодавства, а також чиї Інформаційні повідомлення (включно з Інформаційними повідомленнями, підготовленими від їхнього імені чи в їхніх інтересах) можуть відправлятися Користувачам згідно з Індивідуальними налаштуваннями і на базі Категоризації користувачів.

1.6. Особистий кабінет — це віртуальне представлення даних про Користувача, зокрема Результатів аналізів конкретного Користувача чи особи, законним представником якої є Користувач, із захищеним доступом, яке використовується Користувачем згідно з Угодою користувача.

1.7. Користувач — це будь-яка фізична особа, яка пройшла процедуру реєстрації на Порталі і прийняла умови Угоди. Враховуючи призначення Порталу, Користувачі можуть представляти як власні інтереси, так і інтереси осіб, законними представниками яких вони є, і дані яких можуть згідно з Угодою Користувача розміщуватися на Порталі (наприклад, батьки неповнолітніх дітей, опікуни або піклувальники і т. д.).

1.8. Угода користувача — ця Угода, всі зміни і доповнення до неї.

1.9. Портал — це технічно захищений вебпортал, розміщений за адресою www.vitagramma.comта відповідні дзеркала даної адреси, за допомогою якого здійснюється зокрема:

1.9.1. Інформування будь-яких зацікавлених осіб про порядок та можливості використання Порталу.

1.9.2. Захищене зберігання різних даних, зокрема Результатів аналізів, що дозволяє індивідуальний перегляд Користувачем збережених даних, а також можливість надання самим Користувачем на його власний розсуд доступу до таких даних третім особам (насамперед — професіоналам у галузі охорони здоров’я, які мають, за інформацією Користувачів, відповідну спеціалізацію, досвід та право на здійснення медичної практики), зокрема, для діагностики, консультування та/або лікування.

1.9.3. Інформування Користувачів за допомогою визначених відповідно до Індивідуальних налаштувань засобів зв’язку, як у вигляді Інформаційних повідомлень, так і в іншому вигляді, з питань охорони здоров’я, новинок та досягнень у галузі медицини, фармацевтики чи іншої суміжної області, яке (на думку Власника чи Афілійованих осіб) може бути корисним для Користувачів, у тому числі через рекламні та промоційні матеріали.

1.9.4. Інші дії, що не суперечать Застосовному законодавству та умовам Угоди в частині використання персональних даних.

1.10. Застосовне законодавство — це законодавство України.

1.11. Результати аналізів — це дані в стандартизованому електронному форматі, що відображають результати медичних досліджень, здійснені відповідними лабораторіями та іншими медичними установами, включаючи лабораторні аналізи, МРТ, КТ, рентгенівські знімки, УЗД, ЕКГ та інше, а також персональні дані Користувачів.

1.12. Власник – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТАГРАММА», зареєстрована за адресою: 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, б. 15, літ. А, Н/П 18, код ЄДРПОУ: 38545445.

2. Предмет

2.1. Ця Угода визначає порядок та особливості використання Користувачем і будь-якими третіми особами Порталу і його функцій, обов’язки, відповідальність Користувача, застосовані обмеження, а також права і обов’язки Власника та Афілійованих осіб і Партнерів у відносинах із Користувачами, у тому числі, стосовно персональних даних Користувачів.

3. Безпека

3.1. Власник та Афілійовані особи докладають всіх можливих зусиль для максимально високого рівня безпеки інформації, розміщеної на Порталі, особливо персональних даних Користувачів, що містяться у Результатах аналізу і т. д.

3.2. Для забезпечення високого рівня безпеки на Порталі використовуються сучасні технології захисту даних і безпечного з’єднання Користувачів із Порталом в межах обміну інформацією і отримання доступу до інформації.

3.3. Надаючи доступ до своїх даних для авторизації в Особистому кабінеті та інших даних, включаючи Результати аналізів, будь-яким третім особам, Користувач усвідомлює наслідки таких дій і знімає з Власника та Афілійованих осіб будь-яку відповідальність за отримання такими третіми особами доступу до відповідної інформації. Користувач усвідомлює, що Власник та Афілійовані особи не здійснюють перевірку третіх осіб, що отримують доступ на розсуд Користувачів до даних Користувачів, зокрема перевірку спеціалізації, досвіду на здійснення медичної практики професіоналами охорони здоров’я.

4. Персональні дані

4.1. Використання Користувачем Особистого кабінету передбачає обробку Власником персональних даних Користувачів та інших фізичних осіб, представниками яких є Користувачі (суб’єктів персональних даних). Власник є володільцем персональних даних, які обробляються в межах Порталу, якщо тільки Власник не отримав такі дані від Партнерів або третіх осіб як розпорядник у рамках договірних відносин.

4.2. Персональними даними, які обробляються в межах Порталу внаслідок створення та використання Особистого кабінету Користувача, є:

4.2.1. електронна адреса та/або номер телефону Користувачів;

4.2.2. дані про стан здоров’я, зокрема Результати аналізів;

4.2.3. дані про особу, які вказувалися при замовленні та здачі медичних аналізів (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, дата народження тощо).

4.3. Обробка персональних даних суб’єктів персональних даних в межах Порталу включає в себе, зокрема, такі дії з персональними даними:

 • Отримання, включаючи завантаження;
 • Зберігання;
 • Зміна відповідно до вимог автоматизованої обробки;
 • Деперсоналізація;
 • Надання доступу до даних Користувачу та третім особам відповідно до функціоналу Порталу;
 • Використання, зокрема, для Категоризації Користувачів;
 • Використання для здійснення комунікації з Користувачами;
 • Транскордонна передача персональних даних в межах мети їх обробки, вказаної у пункті 4.4. Угоди;
 • Видалення;
 • І т.д.

4.4. Метою обробки персональних даних є виконання функцій Порталу, вказаних у Розділі 1.9. цієї Угоди.

4.5. Коли персональні дані обробляються з метою виконання функцій Порталу на індивідуальний запит Користувача, підставою для обробки персональних даних Користувачів є укладення та виконання договору із Користувачем, умови якого вказані у цій Угоді. У всіх інших випадках підставою обробки даних є згода Користувача. Проходячи процедуру реєстрації на Порталі, а саме ставлячи відмітку «Я згоден з Угодою користувача» або вводячи код веб-доступу останнього замовлення та натискаючи кнопку «Зареєструватися», кожен Користувач, виступаючи як суб’єкт персональних даних, так і як законний представник суб’єкта персональних даних, повністю приймає всі положення про обробку і захист персональних даних, що містяться у цій Угоді, і дає інформовану, усвідомлену і однозначну згоду Власнику на:

4.5.1. обробку зазначених персональних даних Власником та Афілійованими особами, їх працівниками та підрядниками, пов’язаними з Власником або Афілійованими особами договірними взаємовідносинами, які дотримуються суворих вимог конфіденційності, безпеки та інших вимог Застосовного законодавства про захист персональних даних, з метою забезпечення будь-яких функцій Порталу, передбачених пунктом 1.9 цієї Угоди;

4.5.2. передачу персональних даних, вказаних у пункті 4.2.1., Партнерам для їх використання з метою виконання функції Порталу, передбаченої пунктом 1.9.3. цієї Угоди без обов’язкового повідомлення Користувача після такої передачі.

4.6. Передача персональних даних Афілійованим особам та Партнерам та підрядникам здійснюється відповідно до договорів між ними та Власником та тільки в межах мети обробки і в розмірі, вказаних в цій Угоді. Власник гарантує Користувачеві, що він не передаватиме персональні дані Афілійованим особам, Партнерам або підрядникам у випадку, якщо зазначені особи відмовляються взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та Закону України «Про електронну комерцію» або неспроможні їх забезпечити.

4.7. Приймаючи умови цієї Угоди та погоджуючись із Угодою відповідно до пункту 4.5. цієї Угоди Користувач підтверджує, що він як суб’єкт персональних даних ознайомлений зі своїми правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних», а саме про те, що Користувач має право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до державних органів та посадових осіб, відповідальних за захист персональних даних, або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

4.8. Щоб реалізувати вказані права, Користувач може надіслати запит на електронну пошту: contact@vitagramma.com . Власник докладе усіх зусиль, щоб відповісти Користувачу якнайшвидше. Власник також повідомить Користувача, якщо запит вимагає багато часу на обробку. Задля захисту персональних даних Користувача Власник може вимагати Користувача пройти ідентифікацію перед тим, як розкривати дані, щодо яких надійшов запит.З метою ефективної комунікації, роботи персональних налаштувань та вподобань Користувачів, аналізу статистичних даних та в інших законних цілях, в межах Порталу здійснюється обробка даних за допомогою cookies. У будь-якому випадку, Користувач може заблокувати, видалити, чи вимкнути зберігання файлів cookies на своєму пристрої, якщо браузер дозволяє це зробити. Ці посилання можуть бути корисними, щоб Користувачі могли вибрати найкращу опцію свого браузера:

Для користувачів Internet Explorer

Для користувачів Chrome

Для користувачів Safari web  та  iOS

5. Конфіденційність

5.1. Власник та Афілійовані особи докладають зусиль для забезпечення максимальної конфіденційності будь-якої інформації з обмеженим доступом, розміщеної на Порталі.

5.2. Будь-які Користувачі, а також треті особи зобов’язані дотримуватись повної конфіденційності (і за першої можливості знищити) відносно всіх даних, що їм не належать, що мають ознаки конфіденційних, в будь-якому випадку, коли вони виявляють такі дані на Порталі або у зв’язку з використанням Порталу. Такі особи також повинні негайно повідомити адміністраторів Порталу про виявлення будь-яких таких даних, відповісти на всі запитання адміністраторів чи представників компетентних органів державної влади, спрямовані на з’ясування причин і обставин отримання доступу до таких даних.

5.3. Надаючи доступ до своїх конфіденційних даних або до конфіденційних даних осіб, чиїм законним представником він є, включаючи дані для авторизації у Особистому кабінеті, Результати аналізів, будь-яким третім особам, Користувач усвідомлює наслідки таких дій і звільняє Власника, Афілійованих осіб та Партнерів від відповідальності за недотримання режиму конфіденційності щодо зазначених даних третіми особами.

5.4. При створенні і розвитку Порталу Власник і Афілійовані особи використовують лише програмне забезпечення та програмні механізми надійних розробників, які гарантують дотримання безпеки та конфіденційності. Водночас, Користувач приймає на себе ризик, пов’язаний з тим, що програмне забезпечення та програмні механізми, які використовують Власник і Афілійовані особи, можуть давати (з вини їхніх розробників) збої і помилки, що призводять, зокрема, до ризиків, пов’язаних з недотриманням конфіденційності.

6. Об’єкти права інтелектуальної власності

6.1. Власне Портал, будь-які його елементи і складові (як разом, так і окремо), включаючи але не обмежуючись програмним кодом і його елементами, зображеннями, текстами, аудіо- і відеоматеріалами, є власністю Власника та/або Афілійованих осіб. Будь-яке використання таких матеріалів або елементів Порталу без відповідної угоди з Власником не допускається за жодних обставин.

6.2. Vitagramma є торговою маркою, права на яку належать Власнику.

6.3. Реєстрація на Порталі не дає жодних прав чи ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності без оформлення відповідних угод з Власником чи іншими правовласниками.

6.4. Використання всіх і будь-яких об’єктів права інтелектуальної власності на Порталі допускається тільки за згодою законних правовласників.

6.5. Користувачі та будь-які треті особи можуть притягуватись до відповідальності за будь-які порушення прав інтелектуальної власності на об’єкти, розміщені на Порталі або в Інформаційних повідомленнях.

7. Реклама та промоційні матеріали

7.1. Портал може містити будь-які рекламні та промоційні матеріали, що не порушують Застосовне законодавство.

7.2. У випадках, якщо рекламні та промоційні матеріали розміщуються від імені або в інтересах Партнерів, повну і будь-яку відповідальність за зміст таких Інформаційних повідомлень несуть відповідні Партнери.

7.3. Користувачам можуть надсилатися Інформаційні повідомлення відповідно до даної Угоди Користувача. Приймаючи та погоджуючись з цією Угодою, відповідно до пункту 4.5. цієї Угоди, Користувач дає згоду на отримання Інформаційних повідомлень від Власника, Афілійованих осіб та Партнерів в межах мети, вказаної у пункті 4.4. Угоди.

7.4. У випадках, якщо Інформаційні повідомлення направляються від імені або в інтересах Партнерів за межами мети, вказаної у пункті 4.4., повну і будь-яку відповідальність за зміст таких Інформаційних повідомлень несуть відповідні Партнери.

8. Відповідальність Користувача

8.1. Користувач несе повну відповідальність за достовірність інформації, що вноситься під час реєстрації на Порталі та під час створення Індивідуальних налаштувань.

8.2. Здійснюючи реєстрацію, а також вхід на Портал, Користувач підтверджує, що він є особою або законним представником такої особи, яка надала адресу електронної пошти та/або номер телефону під час здачі аналізів, і що така адреса електронної пошти і/або номер телефону є його адресою електронної пошти і/або номером телефону. Користувач підтверджує та гарантує, що він/вона володіє достатньою правоздатністю та дієздатністю для прийняття цієї Угоди, а також, де застосовно, що необхідна згода батьків чи опікунів була надана.

8.3. Користувач несе повну відповідальність за всі неправомірні дії в межах Порталу або у зв’язку з використанням Порталу, які завдають чи можуть завдати шкоду Власнику, або його Афілійованим особам, або будь-яким третім особам. Користувачам заборонено використовувати пошукових роботів («павуків») на будь-яких сторінках Порталу для збору даних, чи будь-якої частини контенту (вручну чи за допомогою автоматизованих засобів), а також вчиняти дії, що націлені на порушення нормального функціонування Порталу, як за допомогою програмного забезпечення, так і без нього.

9. Обмеження відповідальності

9.1. Власник і Афілійовані особи не несуть жодної відповідальності за будь-які небажані наслідки використання Порталу Користувачем у випадках порушень Користувачем даної Угоди та/або Застосовного законодавства, а також будь-яких інших недобросовісних або неправомірних дій Користувачів.

9.2. Портал надається для використання з найкращими намірами і повинен бути корисним інструментом для всіх добросовісних користувачів.

9.3. Власник та Афілійовані особи докладають зусиль, щоб Портал був максимально безпечний та функціонував без помилок. Водночас Користувач використовує Портал на свій власний ризик. Власник та Афілійовані особи не можуть гарантувати повну відсутність помилок, збоїв та несправностей під час роботи Порталу, так само як і його безперервну придатність для зазначених цілей його використання. У зв’язку з цим Користувачі звільняють Власника та Афілійованих осіб від відповідальності за зазначені недоліки, а також не матимуть права на компенсації, відшкодування шкоди, відшкодування упущеної вигоди тощо, крім випадків, описаних в Угоді користувача або Застосовному законодавстві.

9.4. Ані Власник, ані Афілійовані особи не здійснюють ні отримання, ні лабораторну або медичну обробку Результатів аналізів. Всю відповідальність за точність, достовірність і відсутність будь-яких помилок в Результатах аналізів несуть відповідні медичні установи, лабораторії, пов’язані з ними особи або Користувачі, якщо останні вносять будь-які зміни в Результати аналізів.

9.5. Будь-яка інформація, що згадується в повідомленнях (включаючи вкладення, інформацію, розміщену за посиланнями, які вказані в повідомленнях і т. д.), які відправляються від імені www.vitagramma.com призначається виключно для безпосереднього адресата. Використання такої інформації іншими особами, які не є безпосереднім адресатом, суворо заборонено. Якщо повідомлення помилково отримано іншою особою, яка не є одержувачем, для якого призначено повідомлення, така особа повинна негайно повідомити про це за адресою contact@vitagramma.com , а також видалити як відповідне повідомлення, так і будь-які його вкладення.

9.6. У випадках, коли на Порталі зазначається можливість здійснити оплату послуг Партнерів, будь-які транзакції здійснюються виключно через спеціалізовані захищені зовнішні ресурси, відповідальність за функціонування яких несуть їхні власники. Незважаючи на те, що на Порталі розміщуються посилання виключно на перевірені надійні зовнішні ресурси, Власник і Афілійовані особи не несуть відповідальності за їхнє функціонування. В такому разі Власник не збирає, не зберігає та не є розпорядником платіжних даних Користувачів.

9.7. Інформація та/або рекомендації, які містяться на цьому сайті, не є медичною допомогою, медичним обслуговуванням, медичним призначенням або медичними послугами.

9.8. Власник Порталу не є постачальником медичних послуг і не надає медичну допомогу, медичне обслуговування, медичні призначення або медичні послуги.

9.9. Медична допомога — це діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами.

9.10. Медичне обслуговування — це діяльність установ охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які зареєстровані і отримали відповідну ліцензію в установленому законом порядку у сфері охорони здоров’я, яка не обов’язково обмежується медичною допомогою.

9.11. Медичне призначення — це діагноз і призначене професійно підготовленим медичним працівником специфічне лікування, яке враховує індивідуальні особливості кожного окремо взятого пацієнта.

9.12. Медичні послуги — це:

(а) Надання медичних послуг медичними працівниками, коли ці види діяльності здійснюються в прямому зв’язку з наданням медичного обслуговування.

(б) Консалтингові послуги, мета яких полягає в тому, щоб оцінити індивідуальні терапевтичні послуги, де це доречно, запропонувати зміни або доповнення та додаткові консультації на підтримку прийняття рішень пацієнта в питанні надання медичних послуг іншим постачальником медичних послуг або лікарем, на вибір пацієнта.

9.13. Постачальник медичних послуг — це фізична або юридична особа, яка має дозвіл на надання медичних послуг відповідно до Застосовного законодавства.

9.14. У разі, якщо Користувач потребує медичної допомоги, медичного обслуговування, медичного призначення або медичних послуг, рекомендуємо звернутися до постачальника медичних послуг, лікаря або до відповідної служби чи закладу охорони здоров’я.

9.15. Власник Порталу за жодних обставин не несе відповідальності за самостійно поставлені діагнози або діагнози, поставлені третіми особами на підставі вмісту даного сайту, самостійно призначене специфічне лікування та наслідки, пов’язані з такими діями.

10. Застосовне законодавство та вирішення суперечок

10.1. У всіх випадках, не зазначених у даній Угоді користувача, застосовуються відповідні положення Застосовного законодавства.

10.2. У разі виникнення будь-яких претензій з боку Користувачів, третіх осіб або Партнерів, або ж суперечок, такі претензії підлягають врегулюванню шляхом переговорів, а суперечки, відповідно до Застосовного законодавства, розгляду у відповідних судових установах.

11. Зміни в Правилах

11.1. Власник має право змінювати, доповнювати, розширювати і звужувати дану Угоду на власний розсуд у будь-який час без попереднього повідомлення Користувачів і без отримання їхньої згоди на такі зміни, за винятком зміни, визначеної у пункті 4.4., щодо мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою. У випадку зміни визначеної у пункті 4.4. мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних Власник повинен отримати згоду Користувача на обробку його даних відповідно до зміненої мети.

11.2. Зміни до цієї Угоди користувача набирають чинності з моменту опублікування на Порталі у відповідному розділі. Подальше використання Користувачем Порталу підтверджує згоду Користувача із цією Угодою. Якщо Користувач не згоден із умовами Угоди, Користувач повинен припинити використання Порталу.